Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит
новини та акції
 


    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у зв'язку з набранням чинності 17.03.2020 постановою Кабінету Міністрів України, щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», повідомляє про таке:

    Вказаною постановою тимчасово, на період дії карантину з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р., зокрема, ЗАБОРОНЕНО: робота суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів.

   Шановні позичальники: ви маєте можливість здійснити платіж за кредитом безготівково у будь-якому банку України за реквізитами (комісія утримується, згідно тарифів банку):

одержувач: КС "Нафтогазкредит"

Код ЄДРПОУ 20564182

р/р UA953365030000026508300986118 в філії Івано-Франківське ОУ АТ "Ощадбанк"

призначення платежу: Погашення кредиту, зг. Договору № ___ від __ ПІБ

Дякуємо за розуміння, всі питання за телефоном: 050 3738766, e-mail:naftogazkredyt@ukr.net

 
Дата створення - 07.06.1995 р.
Дата державної реєстрації - 14 серпня 1995 року.
Код за ЄДРПОУ: 20564182
Код за КОАТУУ:  2610100000 Івано-Франківськ

Адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 12. 
Тел/факс: (0342) 75-13-65, 53-20-35
e-mail: naftogazkredyt@ukr.net
 

Голова правління - Сульженко Тетяна Олександрівна

Головний бухгалтер - Гончарук Світлана Володимирівна 

Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— у разі наявності відповідних ліцензій залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки; 

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

 — надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;

 — оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – є членами профспілки та перебувають на обліку в первинних профспілкових організаціях, що знаходяться на профобслуговуванні Івано-Франківської обласної організації профспілки працівників нафтової і газової промисловості України. 

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.  

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рікСвідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи КС № 468, реєстраційний №14100939; свідоцтво діє з від 10 вересня  2004 року


Ліцензія  на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

(Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.05.17р. № РК-2141)  


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України