Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит
новини та акції
 


Спостережна рада

Остап'юк Святослав Зіновійович

—  голова 

Боднарук Валеріан Тадейович 

—  заступник голови 

Марилів Володимир Федорович 

—  секретар 

Приймак Володимир Васильович 

—  член 

Грицей Зіновій Ігорович 

—  член 

Діканьов Олександр Миколайович

—  член 

Концур Ярослав Федорович

—  член 

 Ревізійна комісія

Ватуляк Наталія Богданівна 

—  голова 

Кордяк Марія Іванівна

—  заступник голови 

Гріжіс Ірина Володимирівна

—  секретар 

Бурденко Марта Миколаївна         

—  член 

Ліськевич Наталія Володимирівна

—  член 

Кредитний комітет

Третяк Григорій Миколайович 

—  голова 

Заяць Володимир Васильович 

—  заступник голови

Марилів Оксана Володимирівна 

—  секретар

Сульженко Тетяна Олександрівна

—  член 

Гончарук Світлана Володимирівна 

—  член

Правління

Сульженко Тетяна Олександрівна 

—  голова 

Гончарук Світлана Володимирівна

—  головний бухгалтер

Заяць Володимир Васильович 

—  член 

Плитус Надія Микитівна 

—  член

Ротбауер Оксана Ярославівна 

—  член Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України